Mitchell's Fold, Shropshire

    Mitchell's Fold, Shropshire